• Nếu đang xem giữa chừng bị lỗi vui lòng F5 (refresh) để xem tiếp.
  • Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Vui lòng tôn trọng encoder khi comment, không chửi bậy.

HOA DU KÝ - Phụ đề -Thuyết minh

A Korean Odyssey (2017)

Phụ Đề: 1-vietsub 2-vietsub 3-vietsub 4-vietsub 5-vietsub 6-vietsub 7-vietsub 8-vietsub 9-vietsub 10-vietsub 11-vietsub 12-vietsub 13-vietsub 15-vietsub 16-vietsub 17-vietsub 18-vietsub 19-vietsub 20-vietsub

Thuyết Minh: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-thuyết minh 20-thuyết minh

Xem thêm