HOA DU KÝ - Phụ đề -Thuyết minh

A Korean Odyssey (2017)

Phụ Đề: 1-vietsub 2-vietsub 3-vietsub 4-vietsub 5-vietsub 6-raw 7-raw 8-vietsub 9-vietsub 10-vietsub 11-vietsub 12-vietsub 13-raw 15-vietsub 16-vietsub

Thuyết Minh: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13