Bóng Ma Sợi Chỉ

Phantom Thread (2017)

Phụ Đề: no sub