Send Message

Thám Tử Lừng Danh Conan - Htv3 Lồng Tiếng - (100/100)

(1996)

HD Phụ đề Full 100 tập

Đạo diễn: Kenji Kodama, Yasuichiro Yamamoto

Diễn viên: Akira Kamiya, Minami Takayama, Rikiya Koyama, Wakana Yamazaki

Thể loại: Hoạt Hình

Quốc gia: Nhật Bản

Nhà sản xuất:

Năm sản xuất: 1996

Đánh giá:

6.3/10

Lượt bình chọn 0

Xem phim Trailer
<p> <strong>Giới thiệu:</strong> Trong một lần đi chơi c&ocirc;ng vi&ecirc;n với c&ocirc; bạn g&aacute;i Ran Mori, cậu học sinh trung học 17 tuổi Shinichi Kudo bị d&iacute;nh v&agrave;o vụ &aacute;n một h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n Chuyến t&agrave;u tốc h&agrave;nh trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Cậu đ&atilde; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vụ &aacute;n v&agrave; tr&ecirc;n đường về nh&agrave;, chứng kiến một vụ l&agrave;m ăn mờ &aacute;m của những người đ&agrave;n &ocirc;ng mặc to&agrave;n đồ đen. Kudo bị ph&aacute;t hiện, bị đ&aacute;nh ngất sau đ&oacute; những người đ&agrave;n &ocirc;ng &aacute;o đen đ&atilde; cho cậu uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm l&agrave; Apotoxin-4869&nbsp; với mục đ&iacute;ch thủ ti&ecirc;u cậu. Tuy nhi&ecirc;n chất độc đ&atilde; kh&ocirc;ng giết chết Kudo. Khi tỉnh lại, cậu b&agrave;ng ho&agrave;ng nhận thấy th&acirc;n thể m&igrave;nh đ&atilde; bị teo nhỏ trong h&igrave;nh dạng của một cậu học sinh tiểu học.<br /> <br /> Theo lời khuy&ecirc;n của Tiến sĩ Hiroshi Agasa, Shinichi đ&atilde; che giấu tung t&iacute;ch, sợ rằng hội &aacute;o đen c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ra rằng cậu vẫn c&ograve;n sống. Khi Ran hỏi t&ecirc;n cậu, Shinichi đ&atilde; gh&eacute;p Conan trong t&ecirc;n của Sir Arthur Conan Doyle v&agrave; Edogawa trong t&ecirc;n của Edogawa Rampo v&agrave; buột mồm n&oacute;i ra t&ecirc;n m&igrave;nh l&agrave; &quot;Conan Edogawa&quot;. Tiến sĩ Agasa đ&atilde; n&oacute;i &quot;Conan&quot; l&agrave; một người ch&aacute;u của m&igrave;nh, nhưng hiện &ocirc;ng đang qu&aacute; bận rộn kh&ocirc;ng thể chăm s&oacute;c cho ch&uacute; b&eacute; n&ecirc;n đ&atilde; nhờ Ran tr&ocirc;ng nom Conan gi&uacute;p m&igrave;nh. Ran nhận lời.<br /> <br /> Cha của Ran, Kogoro Mori l&agrave; một th&aacute;m tử kh&ocirc;ng mấy nổi tiếng. Conan thường gi&uacute;p &ocirc;ng n&agrave;y l&agrave;m s&aacute;ng tỏ những t&igrave;nh tiết b&iacute; ẩn trong c&aacute;c vụ &aacute;n. V&agrave; v&igrave; bộ dạng b&eacute; nhỏ của Conan, cảnh s&aacute;t chẳng mấy khi để t&acirc;m tới những ph&aacute;n đo&aacute;n, suy luận của cậu b&eacute;. Conan đ&atilde; mượn bộ dạng của th&aacute;m tử Mori bằng c&aacute;ch bắn s&uacute;ng g&acirc;y m&ecirc; để cho &ocirc;ng n&agrave;y ngủ say, sau đ&oacute; sử dụng thiết bị đổi giọng n&oacute;i l&agrave; chiếc nơ gắn tr&ecirc;n cổ để giả giọng của Mori.</p>

Xem thêm: